Senna

Sofá en forma de U SENNA

€4.299,00 €8.549,00

Sofá en forma de L SENNA

€3.199,00 €5.999,00

Sofá esquinero SENNA

€3.899,00 €6.499,00

Sofá 3 plazas SENNA

€2.199,00 €4.679,00

Sofá 4 plazas SENNA

€2.199,00 €3.799,00

Sofá 2 Plazas SENNA

€1.699,00 €3.549,00

Sofá 1 Plaza SENNA

€1.399,00 €2.849,00